The Cycle Of Life

The Cycle Of Life

At 40 years, raising two teenagers with a fitness-deprived body, Ms. Preeti Maske registered for a 5km run, in 2016, reluctantly. Today, in 2022, Preeti Mhaske, super fit, holds two Guinness World Records – for running and cycling each. It...

Learn more
मी क़ात “नाळ” टाकली……

मी क़ात “नाळ” टाकली……

१५ ऑक्टोबर २०१९, सकाळची वेळ ६:०० वा., मला कळाले की मी आई होणारं आहे. माझा आनंद गगनात मावेना. जसजसे दिवस जाऊ लागले मला माझ्या जबाबदारीची जाणीव होऊ लागली आणि जे जे एक नवीन आई करते ते सगळं मी पण करू लागले. असेच एक दिवस मला “नाळ स्टोरेज”...

Learn more
निर्णयाच्या अल्याड पल्याड

निर्णयाच्या अल्याड पल्याड

16 जुलै 2018…. सकाळी साडेसहाची वेळ. हॉस्पिटलमध्ये सिस्टर मला ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊन जाण्यासाठी आलीय. माझ्याभोवती माझा लेक, भाऊ, मैत्रीण आहेत. साश्रू नयनांनी मला ‘ऑल द बेस्ट’ म्हणत आहेत. ‘पुढे सगळं सुखरूप होऊ दे’ अशी देवाला मनोमन आळवणी सुरू...

Learn more
Through thick and thin

Through thick and thin

This story is of the “saat pheras” being put to the ultimate test and emerging victorious from the fire. Mr. Kaushik Shah (aged 69) and Mrs. Javanika Shah (aged 64) are a ‘larger than life’ example of fulfilling their marital promises made to the...

Learn more
X