ReBirth Invited by Directorate of Medical Education & Research, Mumbai

ReBirth Invited by Directorate of Medical Education & Research, Mumbai

महाराष्ट्र शासन संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय इमारत चौथा मजला, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय आवार, पी. डीमेलो रोड, फोर्ट, मुंबई- ४००००१ दुरध्वनीः+९१-२२-२२६२०३६१-६५/२२६५२२५१/५७/५९. टेलीग्राम...

Learn more
मी क़ात “नाळ” टाकली……

मी क़ात “नाळ” टाकली……

१५ ऑक्टोबर २०१९, सकाळची वेळ ६:०० वा., मला कळाले की मी आई होणारं आहे. माझा आनंद गगनात मावेना. जसजसे दिवस जाऊ लागले मला माझ्या जबाबदारीची जाणीव होऊ लागली आणि जे जे एक नवीन आई करते ते सगळं मी पण करू लागले. असेच एक दिवस मला “नाळ स्टोरेज”...

Learn more
निर्णयाच्या अल्याड पल्याड

निर्णयाच्या अल्याड पल्याड

16 जुलै 2018…. सकाळी साडेसहाची वेळ. हॉस्पिटलमध्ये सिस्टर मला ऑपरेशन थिएटरमध्ये घेऊन जाण्यासाठी आलीय. माझ्याभोवती माझा लेक, भाऊ, मैत्रीण आहेत. साश्रू नयनांनी मला ‘ऑल द बेस्ट’ म्हणत आहेत. ‘पुढे सगळं सुखरूप होऊ दे’ अशी देवाला मनोमन आळवणी सुरू...

Learn more
Through thick and thin

Through thick and thin

This story is of the “saat pheras” being put to the ultimate test and emerging victorious from the fire. Mr. Kaushik Shah (aged 69) and Mrs. Javanika Shah (aged 64) are a ‘larger than life’ example of fulfilling their marital promises made to the...

Learn more
X